Project Description

0%
prilikom korišćenja svih usluga koje pruža ova stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Dental studio nalazi se u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „dr Simo Milošević“ u Igalu koji se ubraja u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Mediteranu.

Ordinacija Dental studio Kovačević pruža usluge pacijentima oboljelih od paradontopatije. Osim toga, ovdje možete uraditi i sve vrste njemačkih protetskih radova (porcelanske-keramičke krunice, mostove, cirkonijumkrunice, teleskop mostve i sve vrste proteza koje za nas izrađuje laboratorija u Njemačkoj).

Prof. dr Krsto Kovačević je radio na Stomatološkom fakultetu u Beogradu više od 15 godina, gdje je dobio i zvanje docenta. Koautor je atlasa „Paradontologija“ i atlasa „Oralna medicina“ i oba su nominovana kao univezitetski udžbenici na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Oba atlasa su doživjela nekoliko izdanja.

Kontakt

Tel/+382 (0)31 658 720
        +382 68 012 527
+382 69 012 527
E-mail/ office-kovacevic@gmail.com