Project Description

Sama lokacija čini hotel atraktivnim za smještaj gostiju raznih profesionalnih profila i interesovanja. U okviru velikog broja pogodnosti koje nudi ovaj hotel na raspolaganju su: kafeterija, internet centar koji je dostupan 24 časa dnevno, kao i rent-a-car agencija.

Fizičko-tehničko obezbjeđenje objekta garantuje sigurnost i diskreciju svojim gostima. Visoki kvalitet smještaja i ljubazno osoblje još više doprinose ugodnosti boravka. U sklopu ovog predivnog ugostiteljskog objekta nalazi se i bašta, gdje ćete uživati u prijatnom ambijentu.

0%
popusta prilikom korišćenja usluga hotela “KETO”

 

Adresa: Skopska 1, 81000 Podgorica, Crna Gora
Brojevi telefona: +38220611221; +38267242235
E-pošta: hotelketo@t-com.me
Radno vrijeme: 24h/24h