Project Description

0%
Popust za članove IPA

Jela Komerc d.o.o. je osnovano kao privatno preduzeće 12.09.1991.godine koje je naslijedilo porodičnu tradiciju samostalne zanatske radnje za primaranu i finalnu preradu drveta pod nazivom samostalna stolarska radnja “JELA” osnovane marta 1985. čiji je osnivač moj otac Nazif Dedeić. Osnivački kapital preduzeća JELA KOMERC d.o.o. je u potpunosti privatni kapital. Preduzeće u svom sastavu ima proizvodne kapacitete na dvije lokacije i to:

I. Proizvodne pogone u naselju Koljeno u Rožajama koji obuhvataju:
– pogon za primarnu preradu drveta-pilana površine 1100 m2
– pogon za finalnu preradu drveta površine 1200 m2
– sušara za sušenje drveta kapaciteta 150 m3

Proizvodni pogoni su opremljeni savremenom tehnološkom opremom, odnosno mašinskim parkom zavidnih tehničko tehnoloških karakteristika domaće i strane proizvodnje. Preduzeće raspolaže sa kvalitetnim stručnim kadrom kvalifikovanom i visoko kvalifikovanom radnom snagom kao i visokostručnim saradnicima koji rade na usavršavanju, inoviranju proizvoda iz proizvodne lepeze proizvodnih programa preduzeća JELA KOMERC d.o.o. Rožaje.

Proizvodni program preduzeća se bazira na proizvodnju brvnara za različite namjene:

– brvnare kao objekti stalnog stanovanja, vikend objekti, objekti ugostiteljsko turističike namene (restorani, plažni barovi, terase, moteli, bungalovi itd), letnjikovci, objekti posebne namjene na graničnim prelazima, objekti za poljoprivredne farme kao i plažni mobilijar.

Kontakt:
Naselje Koljeno, Rožaje-Crna Gora
Tel/Fax: + 382 51 278 605, 272 229
Mob: + 382 69 037 394, 089 026