Međunarodno policijsko udruženje – IPA

Internacionalna policijska asocijacija IPA je strukovna organizacija policajaca – udruženje građana, koja okuplja više od 400.000 članova organizovanih u više od 60 država širom svijeta.

IPA je jedinstvena međunarodna organizacija policajaca bez obzira na funkciju, rang, jezik, pol, rasu, religiju.

Politički i poslovno je potpuno nezavisna i nevezana ni za jedno drugo udruženje ili instituciju.

IPA je otvorena za policajce svih država, za jednostavne i neograničene odnose između pripadnika te službe, te za uspostavljanje mogućnosti međusobne razmjene stručnih iskustava.

IPA je registrovana na temelju svojih ciljeva kod Savjeta Evrope i pri Ujedinjenim nacijama sa savjetodavnim statusom kao nevladina međunarodna organizacija.

IPA SEKCIJA CRNA GORA

IPA Sekcija Crna Gora je osnovana, kao pridruženi član ove međunarodne asocijacije, 10.10.2013.godine, na osnivačkoj skupštini koja je održana u Podgorici, dok je nakon ispunjavanja definisanih uslova, IPA – Sekcija Crna Gora primljena kao punopravni član na održanoj 39.Konferenciji Stalnog Izvršnog odbora ove svjetske sasocijacije 05.09.2014.godine, u Postdamu, Njemačka.

IPA Sekcija Crna Gora je nevladino udruženje u koje se slobodno i dobrovoljno učlanjuju zaposleni službenici MUP-a — Uprave policije, penzioneri i bivši pripadnici, kao i zaposleni službenici ANB-a, Policijske akademije u Danilovgradu i njihovi penzionisani službenici, bez razlike na funkciju, zvanje, jezik, pol, rasu i religiju.

  • podsticanje razmjene profesionalnog iskustva,
  • podsticanje prijateljstva policajaca između zemalja članica,
  • poboljšanje odnosa između policije i javnog mnjenja,
  • podsticanje socijalno-humanitarnih aktivnosti,
  • podsticanje kulturno-sportske saradnje policajaca zemalja članica,
  • posredstvom stručnih putovanja i susreta na skupovima proširiti znanja svojih članova i poboljšati razumijevanje za probleme drugih.
• široki program usavršavanja u okviru seminara i razmjene informacija,
• lokalna, regionalna, nacionalna i međunarodna usavršavanja i drugi susreti na svim poljima,
• studijska i druga putovanja u druge zemlje,
• mogućnost upoznavanja policijske opreme i iskustava policajaca kolega bez obzira na nacionalnost, službeni rang ili naziv,
• pomoć policajcima, članovima IPA-e i njihovim porodicama ako se bez svoje krivice nađu u problemima ili u krizi,
• besplatno ili uz minimalnu novčanu nadoknadu prenoćište u IPA-kućama u inostranstvu te popusti u brojnim hotelima,
• besplatan protok informacija na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou…
IPA kuće su objekti-kuće u vlasništvu nacionalnih IPA sekcija i služe za smještaj IPA članova kada gostuju, odmaraju u državi članici IPA. Primjer: Ako ste odlučili posjetiti Englesku na nekoliko dana kao turista, poslovno i dr., možete koristiti IPA kuću u toj zemlji za malu nadoknadu u visini takse ili režijskih troškova (zavisno od zemlje u koju idete). Više o tome možete pronaći na stranicama međunarodne IPA-e.

Kakve su prednosti clanstva u IPA

Članovi IPA-e, bez obzira na zemlju iz koje dolazi, imaju ista prava u svim zemljama svijeta članicama IPA-e. U bilo kojoj zemlji da se nađe član IPA-e ima sve povlastice (popuste, smještaj, pomoć kolege i sl.) a najvažnija je pomoć kolege u slučaju da se nađe u nenadanoj situaciji i potrebi. A to je najvažnija beneficija koju može osoba imati bilo gdje na svijetu.

Servo per Amikeco

Međunarodno policijsko udruženje IPA od osnivanja do danas, pod esperanto krilaticom “Servo per Amikeco” (Služimo kroz prijateljstvo) djeluje sa ciljem širenja prijateljstva i unapređenja policijske struke.

Služimo kroz prijateljstvo

Istorijat IPA-e

IPA – Međunarodna policijska asocijacija osnovana je 1. januara 1950. godine na inicijativu policijskog narednika iz Lincolnshirea u Engleskoj, Arthura Troopa, koji je imao želju stvoriti vezu između prijateljstva i međunarodne saradnje među policijskim službenicima širom svijeta .

arthur troopArthur Troop rođen je 15. decembra 1914. godine u Lincolnu u Engleskoj, gdje je proveo djetinjstvo i pohađao osnovnu i srednju školu. Započeo je raditi kao mehaničar, ali je vrlo brzo pronašao zanimanje u drugim stvarima. Studirao je na fakultetu u Ruskinu, Oxfordu, i diplomirao ekonomiju i društvene nauke. Tokom studiranja dodatno je završio trogodišnje studije ruske istorije, nakon čega mu je 1934. godine dodijeljeno studijsko putovanje u Moskvu i Lenjingrad. Nakon toga, slijede dvogodišnje studije agrikulture na Višoj poljoprivrednoj školi Avoncroft u Vale of Eveshamu, Worcestershireu.ipa-logo-slider

19. juna 1936. godine pristupio je policiji u Lincolnshireu gdje je obavljao dužnosti u raznim odsjecima i specijalizovao se za saobraćaj. Odmah nakon II. Svjetskog rata, Arthur je zadao sebi zadatak osnivanja Svjetske prijateljske organizacije za policijske službenike (World Friendship Organisation for police officers). Uvijek je gajio veliku vjeru u ljude koji razgovaraju, nasuprot, da se bore jedan protiv drugoga i uvijek je vjerovao u pozitivne strane prijateljstva. Ali u to vrijeme, smatrali su ga ekscentrikom i nalazio je na veliki otpor od strane načelnika policije i Ministarstva unutarnjih poslova.

U vremenu od 1948 – 1949 ostvareni su kontakti sa prijateljima iz policije u zemlji i inostranstvu i 1949. godine objavio je članak u British Police Review pod pseudonimom “Aytee”. Nakon pozitivnog odjeka, Arthur je bio uvjeren da mora nastaviti sa radom i tako je 1. januara 1950. godine osnovana IPA (International Police Association) – Međunarodna policijska asocijacija.

Arthur Troop postao je prvi generalni sekretar IPA – Sekcije Ujedinjenog Kraljevstva. Njegov cilj bio je stvoriti organizaciju koji će se razvijati na socijalnom, kulturnom i profesionalnom odnosu među članovima i u okruženju bez obzira na funkciju, zvanje, jezik, pol, rasu i religiju.

Njegov cilj postao je stvarnost!

Pomoću prvih članova uporno je radio na osnivanju drugih nacionalnih sekcija i tako je vrlo brzo “IPA poruka” našla plodno tlo za osnivanje brojnih sekcija širom svijeta. Uskoro osnovane su sekcije u većini zemalja Zapadne Evrope, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike, Azije i Australije. 1955. godine na prvom Međunarodnom zasjedanju Upravnog odbora u Parizu, Arthur Troop postao je prvi međunarodni generalni sekretar i održao se na poziciji do 1966. godine kada je zatražio razrješenje dužnosti zbog ličnih razloga.


Nakon ostvarenih ciljeva Arthura Troopa u stvaranju najveće svjetske organizacije policajaca, odnos vlasti prema IPA su se promjenile. Tako je 1965. godine na rođendan kraljice Elisabeth II, Arthuru Troopu dodijeljena medalja “Britanske Imperije” (British Empire Medal) za njegov rad na osnivanju IPA-a. U godinama koje slijede dodijeljena su mu brojna visoka odlikovanja i priznanja u inostranstvu, u koja se u ubrajaju: počasni doktorat Kanade; “Krst Časti” od predsjednika Republike Austrije i povodom otkrivanja kipa Arthura Troopa u Mađarskoj 1998. godine, dodjeljen mu je “Zlatni Krst Mađarske”.

Nakon odlaska u penziju 1966. godine, želja Arthura Troopa da nastavi pomagati drugima se nastavila. Tako se aktivirao uat-bust_ibz Odsjek za socijalnu pomoć Lincolnshirea, kao socijalni radnik za slijepe osobe i tako ponovno osvojio brojna nacionalna priznanja za dobrovoljni rad. Čak i za vrijeme njegove bolesti, zajedno sa svojom suprugom Marjorie, nastavio je voditi Stamford klub za slijepe.

Političke promjene u Istočnoj Evropi postale su pokretač intenzivnog razvoja IPA-a u tom dijelu svijeta. Kao bivši član Međunarodnog upravnog odbora IPA-a, Arthur je redovno posjećivao međunarodne sastanke, gdje je njegov savjet bio vrednovan i očekivan. 1985. godine na XI. Svjetskom kongresu, postao je prvi kojem je dodjeljena “Zlatna Medalja” udruženja. 1995. godine na 26. IEC konfereneciji u Beču dodjeljena mu je “IPA Svjetska policijska nagrada” (IPA World Police Prize).

Uprkos ozbiljnoj srčanoj bolesti, Arthur se pripremao za 50. godišnjicu svjetskog kongresa IPA-a, koji se održao u Bournemouthu 2000. godine. Njezina visost, princeza Anne, na svečanom otvaranju odala je počast “čovjeku iz Lincolnshirea” za upornost i energičanost u stvaranju IPA – Međunarodne policijske asocijacije.

22. juna 2000. godine, Arthur i Marjorie proslavili su 60. godišnjicu vjenčanja. Nažalost, nedugo nakon toga, poslije duge bolesti, Arthur Troop preminuo je u snu u popodnevim časovima 30. novembra 2000. godine.

Arthur je bio obični policijski službenik sa vizijom koju je ostvario na način da je osnovao najveću policijsku organizaciju na svijetu.

Njegove ideje još uvijek žive i danas!