Vojislav Dragović
Vojislav DragovićPredsjednik
E-mail: president@ipamontenegro.me
Biljana Dulović
Biljana DulovićGeneralna sekretarka
E-mail: secretary@ipamontenegro.me
Snežana Zekić
Snežana ZekićZamjenica predsjednika
E-mail: deputypresident@ipamontenegro.me
Dejan Živković
Dejan ŽivkovićPotpredsjednik
E-mail: vicepresident@ipamontenegro.me
Sta je IPA

IPA Sekcija Crna Gora

IPA Sekcija Crna Gora je osnovana kao pridruženi član ove međunarodne asocijacije 06.jula 2012.godine, pod pokroviteljstvom IPA Sekcije Srbija.

Sta je IPANakon ispunjavanja definisanih uslova, IPA – Sekcija Crna Gora primljena kao punopravni član ove Međunarodne policijske asocijacije na održanoj 39.Konferenciji Stalnog Izvršnog odbora ove svjetske sasocijacije 5.septembra 2014.godine, u Postdamu, Njemačka.
Ivana Rabrenović
Ivana RabrenovićIEC Delegat
iec@ipamontenegro.me
Dušan Baković
Dušan BakovićPredsjednik Etičkog odbora
E-mail: etickiodbor@ipamontenegro.me
Hermin Šabotić
Hermin ŠabotićPredsjednik Nadzornog odbora
nadzorniodbor@ipamontenegro.me
IPA Sekcija Crna Gora je nevladino udruženje u koje se slobodno i dobrovoljno učlanjuju zaposleni službenici Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije, njihovi bivši službenici sa najmanje 5 godina radnog staža a da nijesu nečasno otpušteni, njihovi penzionisani službenici, kao i službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akademije, bez razlike na funkciju, zvanje, jezik, pol, rasu i religiju.
Sadik Šabanović
Sadik ŠabanovićPredsjednik Regije SJEVER
predsjednikregijesjever@ipamontenegro.me
Sead Frljučkić
Sead FrljučkićPredsjednik Regije CENTAR
predsjednikregijecentar@ipamontenegro.me
Dejan Janković
Dejan JankovićPredsjednik regije JUG
predsjednikregijejug@ipamontenegro.me