1.Statut

2. Poslovnik o radu Skupštine

3.Molba-za-prijem

4.Izjava o placanju članarine

5. Pravilnik o finansijskom poslovanju

6. Pravilnik o priznanjima

7.Potvrda o preuzimanju značke

8. Odluka za IPA članske karte i IPA značke

9. Zahtjev za formiranje IPA kluba

10.Zahtjev za formiranje podregije