Član Sekcije može biti službenik (i bivši službenik) MUP-a, Uprave policije, ANB-a, UIKS-a i zaposleni/a na Policijskoj akademiji.

Za učlanjenje je potrebno:

  1. Molba-za-prijem i Izjava o plaćanju članarine , ili uplatnica od 15,00 eura na račun sekcije broj 520-2786-59 (Hipotekarna banka),
  2. fotografija u elektronskoj formi
  3. ugovor o stalnom radnom odnosu

Ukoliko želite značku, ona je 40,00 eura i plaća se u cjelosti.

Sva navedena dokumenta potrebno je poslati na adresu secretary@ipamontenegro.me ili dostaviti lično sekretaru regije.

SERVO PER AMIKECO!