Biljana Dulović
Biljana DulovićPredsjednica
biljanadulovicpolicija@gmail.com
Vojislav Dragović
Vojislav DragovićZamjenik predsjednice
vojislavdragovic@yahoo.com
Ljiljana Bogićević
Ljiljana BogićevićSekretarka
ljiljanab73@yahoo.com
Ivana Obradović
Ivana ObradovićBlagajnica
ivanaobradovic74@gmail.com
Dejan Živković
Dejan ŽivkovićPotpredsjednik
mmtdd@live.com
Snežana Zekić
Snežana ZekićPotpredsjednica
snezanazekic2@gmail.com
Dejan Janković
Dejan JankovićPredsjednik Regije Jug
jdejo@t-com.me
Dušan Baković
Dušan BakovićPredsjednik Regije Centar
dusan.bakovic60@gmail.com
Veselin Krgović
Veselin KrgovićPredsjednik Regije Sjever
veskokrgovic.1@gmail.com
Dragomir Pejović
Dragomir PejovićSekretar Regije Jug
peja.p77@gmail.com
Manja Lakić
Manja LakićSekretarka Regije Centar
manja.l@t-com.me
Irma Hamzić
Irma HamzićSekretarka Regije Sjever
hamzicirmabp@gmail.com
Sead Frljučkić
Sead FrljučkićPredsjednik Etičkog odbora
etickiodbor@ipamontenegro.me
Sadik Šabanović
Sadik ŠabanovićPredsjednik Nadzornog odbora
nadzorniodbor@ipamontenegro.me
Nikola Rogošić
Nikola RogošićIEC delegat
iec@ipamontenegro.me
Aleksandra Peković
Aleksandra Peković Zapisničarka