U Ženevi je 16. juna, u zgradi Ujedinjenih nacija,  održana 21. Konferencija sekcija iz centralne i istočne Evrope. Konferenciji su prisustvovali predstavnici 12 sekcija. Na konferenciji je diskutovano o predstojećem IPA Kongresu i  međunarodnim događajima koje će organizovati, u tekućoj godini, sekcije čiji su predstavnici bili učesnici konferencije. Prezentovana je i savremena oprema za detekciju narkotika i način njene upotrebe. Predstavnica Sekcije Crna Gora je kandidovala našu sekciju da bude organizator sledeće konferencije u 2024.g., što je prihvaćeno.