61. IPA svjetski kongres je održan na Novom Zelandu, u Oklandu, 05-09.oktobra 2016. Kongresu su prisustvovali nacionalni delegati iz 62 nacionalne delegacije, članice IPA, kao i predstavnici dvije nove sekcije u osnivanju, Kolumbija i Uzbekistan, koji su bili u prilici da predstave svoju zemlju i sekciju.

Zvaničnom početku radnog dijela prethodilo je svečano otvaranje u Skupštini grada uz prisustvo najviših gradskih i policijskih zvaničnika i tradicionalne pjesme i igre naroda Maora, autohtonog stanovništva Novog Zelanda.

Nakon završetka kongresa je uslijedila nedjelja prijateljstva IPA članova i njihovih porodica.

Ovogodišnja kongresna sesija je obuhvatila dva seminara na temu „Učimo danas od juče za sjutra“, a kao nastavak daljeg razvoja projekta “IPA Tomorrow“. Prvi se sastojao od dvije prezentacije od strane mladih policijskih eksperata iz novozelandske policije. Druga aktivnost je bila u vidu radionica, gdje su učesnici bili u prilici da predstave aktivnosti i način rada svojih sekcija i podijele primjere najbolje prakse u svojim sekcijama, kao i da predlože ideje koje mogu biti dio budućih programa ili projekata na nacionalnom i međunarodnom nivou. Akcenat je dat na privlačenju novih članova, posebno mlađih policijskih službenika i zadržavanju postojećeg članstva. Rezultati rada na svakoj od navedenih oblasti omogućiće realistične i dostižne ciljeve koje treba definisati i postići, ciljeve koji su od interesa za razvoj IPA.

Prilikom ocjenjivanja kvaliteta internet stranice nacionalnih IPA sekcija, Crna Gora se svrstala među 16 nacionalnih sekcija koje su zavrijedile zlato, što je napredak u odnosu na prošlogodišnje srebrno odličje.

Na kongresu su predstavljene brojne aktivnosti koje su planirane u narednom periodu, a koje će biti objavljivane na zvaničnoj internet stranici Sekcije, kako bi se i našim članovima omogućilo da uzmu češća i daju svoj doprinos u aktivnostima koje su namijenjene članovima najveće i najstarije policijske organizacije.

Nakon iscrpne trodnevne radne agende, četvrti dan kongresa domaćin Sekcija Novi Zeland je za sve učesnike upriličio razgledanje Oklanda i okoline sa posjetom najvećem ragbi stadionu i najvećoj sportskoj areni na Novom Zelandu, Eden Park.

Pedeset godina članstva u najvećoj policijskoj porodici IPA Sekcija Novi Zeland je obilježila na svečanoj i oproštajnoj večeri na kojoj su podijeljene nagrade i priznanja, a IPA zastava predata predsjednici IPA Sekcije Bugarska, gdje će se održati sljedeći, 62. Svjetski IPA kongres 2017.