U periodu od 19-24.septembra, u Albeni, Bugarska, održava se 62 Svjetski kongres Internacionalne policijske asocije (IPA).

Na kongresu učestvuje 65 zemalja sa preko 150 delegata i posmatrača.

IPA Sekciju Crna Gora predstavlja predsjednik Regije Jug, mr Dejan Janković.

Odmah nakon ceremonije svečanog otvaranja pristupilo se radnom dijelu kongresa. Prvog dana, razmatrani su i usvojeni izvještaji predsjednika IPA, generalnog sekretara i presjedavajućeg  Komisije za inostrane poslove.

Na početku drugog dana kongresa, objavljeno je da je IPA Crna Gora i ove godine među dobitnicima zlatne medalje za sajt www.ipamontenegro.me.