Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo promotivni materijal sa sloganom kampanje: “Poštuj propise, pazi na djecu!”, koji je NVO Ekvivalent izradio u okviru realizacije projekta “Bezbjedno od kuće do škole!”, a u partnerstvu sa IPA Sekcijom.