Članovi IPA Sekcije Crna Gora su u saradnji sa Udruženjem policijskih službenica, Sindikatom Uprave policije, Policijskom akademijom i Sektorom policije posebne namjene realizovali akciju sadnje određenog broja sadnica u petak 16. 04. 2021. godine.

Akcija je posvećena obilježavanju Svjetskog dana šuma i ista je realizovana uz partnerstvo sa Upravom za šume Crne Gore.

Sadnice su posađene ispred zgrade MUP- a, Uprave policije , Policijske akademije, gimnazije Slobodan Škerović, predškolskih i školskih ustanova i zgrade Glavnog grada Podgorica.

Pripadnici Sektora policije posebne namjenesu sadnice posadili u krugu Centra za obuku na Zlatici, JU Resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje “1. jun”, JU Resursnog centra za djecu i mlade “Podgorica” .

“Realizacijom navedene aktivnosti je ukazano na važnost i vrijednost šuma, drveća i sadnje. I ovim putem je iskazanost građanima i zdravim stilovima zivota, sa akcentom na skolsku i ranjivu populaciji i spremnost na saradnju sa lokalnom zajednicom. Trenutna situacija, usljed aktuelne pandemije, upravo nas podsjeća koliko je važno očuvati životnu sredinu”, poručuju organizatori ove akcije.