IPA Sekcija CG je započela izradu članskih kartica za 2023.g. za članove koji plaćaju članarinu odbijanjem od zarade i za članove koji su izvršili uplatu za 2023.g. Kartice će biti predate sekretarima regija do kraja decembra, kada ih možete preuzeti.