U organizaciji Ženevskog Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF), a u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Timom za integritet, Grupom za koordinaciju rodne ravnopravnosti u MUP-u/Upravi policije i Policijskom akademijom održana je 5. i 6. oktobra u hotelu Podgorica dvodnevna obuka pod nazivom” Radionica za obuku za rodnu ravnopravnost u policiji”.

Predstavnice IPA Sekcije Crna Gora Biljana Dulović i Snežana Zekić su prisustvovale i uzele aktivno učešće obuci.

Ova aktivnost je u prethodnom periodu definisana zajedničkim planom rada u cilju sprovođenja aktivnosti u oblasti jačanja integriteta policije, a koji je kao takav proizašao iz Strategije za razvoj policije 2016-2020., odnosno Akcionog plana za njeno sprovođenje 2016-2017.

Radionica je podrazumijevala obuku trenera. Učesnici su vježbali metodologiju obuke i aktivnosti koje prate obuku o rodnim pitanjima na osnovu DCAF-ovog Priručnika za obuku o policijskom integritetu, kao i drugog materijala koji je izabran za ovu svrhu.

Očekivanja su ostvarena i na kraju radionice, učesnici su obučeni da sami kreiraju modul obuke za rodnu ravnopravnost u policiji za šta su dobili odgovarajuće sertifikate.