U okviru Prevencije i rada policije u zajednici, 02.11.2016.g. službenici Uprave policije su u osnovnim  školama  „Blažo J. Orlandić“ u Baru i „Boško Strugar“ u Ulcinju  realizovali  edukativno-preventivnu akciju pod nazivom „Prijateljstvo, a ne nasilje“.

Aktivnost je podržala IPA Sekcija Cna Gora.

Svim učenicima OŠ „Blažo J.Orlandić“  u krugu škole i OŠ“Boško Strugar“  demonstriran je  rad Tima policije sa službenim konjima, Tima policije sa službenim psima kao i prezentacija opreme i tehnike koju koriste službenici Posebne jedinice policije.

Službenici  CB Bar Branka Minić i Boro Đikanović realizovali su  2 predavanja na temu «Prevencija vršnjačkog nasilja i upotrebe opojnih sredstava» za 4 odjeljenja učenika 9 razreda OŠ „Blažo J. Orlandić“ .

Čitavom akcijom je rukovodio i vršio  koordiniciju svih aktivnosti starješina Odsjeka za prevenciju i rad policije u zajednici, Sektora policije opšte nadležnosi – viši policijski inspektor I klase Dušan Baković.