Internacionalna policijska asocijacija Sekcija Crna Gora, Udruženje policijskih službenica Crne Gore i Sindikat Uprave policije Crne Gore organizovali su i ove godine humanitarnu akciju posvećenu maloljetnoj djeci preminulih kolega i koleginica, pod sloganom „Nijesu zaboravljeni“.
Novčana sredstva prikupljena za ovu namjenu obezbijeđena su za 67 porodica, a djeci i članovima porodica uručila ih je predsjednica IPA Sekcije, Biljana Dulović, danas u prostorijama Crvenog krsta u Podgorici. Prigodnim poklonima IPA Sekcija se zahvalila Agenciji za nacionalnu bezbjednost, UIKS-u i Policijskoj akademiji.
Policijsko zanimanje je jedno od najopasnijih. Život policajca je najviše ugrožen kod hapšenja teških kriminalaca i veliki broj naših kolega/nica je poginuo na rutinskim poslovima vezanim za uspostavljanje narušenog reda, štiteći građane Crne Gore. Stoga je važno skrenuti pažnju na humanost policijkog poziva, a najljepši način da to uradimo je upravo kroz ovakve akcije, kojima pokazujemo da brinemo o djeci naših kolega, kao što su oni svakodnevno brinuli o našoj.