U vremenu od 13-15.10.2017. godine, u gradu Veria, Grčka, održana je III IPA Balkansko-Jadranska konferencija.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici IPA Sekcija 11 zemalja: Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Italija, Kipar, Turska i domaćin Grčka.

Predstavnici IPA Sekcija Crna Gora bili su Dejan Janković predsjednik Regije Jug i Dejan Raković predsjednik Podregije Bar.

Pored zaključaka vezanih za dnevni red, odlučeno je da IPA Sekcija Crna Gora dobije organizaciju V IPA Balkansko-Jadranske konferencije koja će se održati 2019. godine.

Pored radnog dijela, jubazni domaćini iz IPA Grčke omogućili su razgledanje grada Veria i Vergina, u kome se nalazi fascinantni antički spomenik, grobnica Filipa II Makedonskog.

U povratku sa konferencije, delegacija IPA Sekcija Crna Gora posjetila je stare prijatelje iz IPA Veles  i IPA Prilep.