Predstavnici IPA Sekcije Crna Gora su učestvovali tokom ove sedmice na 66. svjetskom kongresu IPA, koji je održan u Grčkoj. Na kongresu je izabran novi predsjednik, Martin Hofman iz Sekcije Austrija, kao i predsjednici komisija IPA. Naši predstavnici su tokom konferencije promovisali našu sekciju, značajne aktivnosti koje smo do sada realizovali, kao i Crnu Goru. Tokom boravka u Grčkoj su, uz podršku Ambasade Crne Gore u Atini, razgovarali sa našim kadetima, studentima, spotristima i dijasporom u Grčkoj. Učešćem na pomenutim događajima naša sekcija doprinosi radu i razvoju Sekcije, profesionalnom i ličnom osnaživanju naših članova i promociji Crne Gore i naše policije.