U okviru projekta ,,Biram život-za veću bezbjednost mladih u saobraćaju,, koji realizuje NVO Centar kreativnih vještina, organizovali smo u Beranama radionicu za mlade o bezbjednostivu saobraćaju i saobraćajnom kulturi. Mladima su prezentovani podaci o broju saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posledicama, najčešćim uzrocima nezgoda, rizicima usled brže vožnje, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, upotrebom telefona tokom vožnje i slično. Ovo je još jedna naša aktivnost namijenjena mladoj populaciji, u cilju njihove edukacije i razvijanja svijesti o značaju poštovanja propisa i brizi o sebi i drugima.