IPA za svoje članove organizuje on line seminar tokom kojeg će ekspert za sajber kriminal govoriti o vještačkoj inteligenciji, kako je koriste teroristi i ekstremisti i kako INTERPOL vrši kontrole i analize u cilju identifikacije ovih pojava. Za registraciju koristite link: https://bit.ly/gimborn-webinar