Delegat Sekcije Crna Gora je učestvovao na Balkansko-Jadranskoj konferenciji IPA, koja je održana u Beogradu, od 24.-26. novembra. Tema je bila ,,Otvoreni Balkan-ujedinjen i siguran,,. Konferenciji su prisustvovali oredstavnici 14 sekcija IPA.