Sinoć je na policijskom balu u Beču 10 policijskih službenika/ca, članova/ica IPA, predstavljalo crnogorsku policiju.