U Tirani je ove sedmice održana dvodnevna međunarodna konferencija u cilju jačanja integriteta u policiji i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, u organizaciji Global initijative, međunarodne organizacije koja se bavi predmetnim temama. Ovom skupu su prisustvovali najviši zvaničnici iz pravosuđa, tuzilaštva, policije i agencija za sprečavanje korupcije, iz zemalja regiona. Poziv za učešće na ovom skupu i izlaganje na panel diskusiji je upućen i IPA Sekciji Crna Gora, koja je svojim učešćem dala doprinos u realizaciji ciljeva konferencije.