Predstavnici IPA Sekcije Crna Gora su u periodu 7.-10. decembar 2023.g. učestvovali  na XIII kongresu IPA Sekcije Poljska, koji je održan u Varšavi. Na kongresu je izabrano novo rukovodstvo IPA Sekcija Poljska. Naši predstavnici su ovom prilikom prisustvovali i internacionalnoj konferenciji pod nazivom ”Bezbjednost saobraćaja na putevima”. Tokom konferencije su promovisali našu sekciju i sa predstavnicima ostalih zemalja razgovarali o osnaživanju i omasovljavanju sekcija IPA.