Internacionalna policijska asocijacija – regionalni klub IPA splitsko-dalmatinska u saradnji sa Hrvatskim savezom istorijskih gradova organizovala je međunarodnu konferenciju na temu “Sigurnost istorijskih gradova”. Konferencija je organizovana u Splitu u periodu od 31.03. – 01.04.2017.godine.

Predavanja su realizovali predstavnici iz 10 država (SAD, Kina, Velika Britanija, Francuska, Kanada, Turska, Rumunija, Španija, Slovenija, Hrvatska), sa naučnim i praktičnim iskustvima u organizaciji i unaprijeđenju bezbjednosti kao obaveznog sastava kvalitetnog života, posebno u sredinama sa prepoznatljivim arhitektonskim i istorijskim naslijeđem.

 

Cilj organizacije je razmjena i primjena iskustava dobre prakse, kao i primjenjivost bezbjednosne kulture u lokalnim zajednicama, kroz partnerstvo policije i lokalne samouprave, a sve po principima rada policije u zajednici.

Brojni su primjeri rizika i neprihvatljivih događaja koji direktno napadaju sigurnost same kulturne baštine, nanose materijalne štete i ugrožavaju živote i imovinu, kako domaćina tako i turista odnosno gostiju koji dolaze u posjete.

Ispred IPA Sekcije Crna Gora konferenciji su prisustvovali Dušan Baković i Dragoljub Krgović.