IPA Sekcija Crna Gora je organizovala Konferenciju za sekcije Centralne i Istočne Evrope, na temu Promocija IPA kod mladih. Tokom konferencije, protekla tri dana, predstavnici 9 zemalja su razmjenjivali iskustva na predmetnu temu i družili se tokom obilaska nacionalnih parkova Durmitor i Biogradska Gora. Na završnoj večeri su nagrađeni delegati koji su imali najbolje prezentacije, nakon čega su, na prikladan način, 3 člana našeg Upravnog odbora ispraćena u penziju.