Snežana Zekić, generalna sekretarka IPA Sekcija Crna Gora prisustvovala je konferenciji: „Zaštita od nasilja u porodici u praksi zasnovana na studijama slučaja“, 05.12.2016.god. u Podgorici u EU Info Centru.

Svojim aktivnim učešćem potrudila se da doprinese kvalitetu diskusije i preporukama koje su bile rezultat konferencije čiji rad se odvijao kroz sagledavanje kako primjera dobre prakse tako i prepreka u radu svih službi nadležnih za zaštitu od porodičnog nasilja.

Ova konferencija je organizovana u sklopu kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” koju SOS telefoni za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice, Berana i Ulcinja sprovode uz podršku i finansiranje Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Kampanja će pored ove konferencije obuhvatiti niz drugih aktivnosti okrenutih ka donosiocima odluka, a koje će se sprovesti pod okriljem projekta “Zaštita od rodno zasnovanog nasilja – uslov demokratije i vladavine prava”.

Cilj koji se želi postiči ovim projektom, jeste da se osigura obezbjeđivanje efektivne zaštite žena žrtava nasilja u porodici u skladu sa standardima i zahtjevima EU, kroz poboljšanje sprovođenja zakonodavnog okvira, razvoj pozitivne prakse i uspostavljanje nezavisnih mehanizama kontrole u oblasti zaštite od nasilja u porodici u Crnoj Gori.