Delegacija IPA Sekcije Crna Gora je, u periodu od 9. do 12. maja, učestvovala na Kongresu IPA Sekcije Austrija, na poziv kolega iz Salzburga. Nakon radnog dijela, na kojem je izabrano novo rukovodstvo Sekcije Austrija, za delegate, goste iz 22 sekcije, je organizovan obilazak znamenitosti grada domaćina.