Članovi IPA Sekcije Crna Gora Snežana Zekić i Petar Marašević su 27.04.2017.godine, shodno aktivnostima koje se sprovode u sklopu kampanje “Zajedno protiv droge”, posjetili Srednju Elektro školu “Vaso Aligrudić” i sa učenicima prvog razreda obavili jednočasovno  predavanje na temu ” Stop droga, kocka i nasilje kod maloljetnika”.

Takođe, 28.04.2017.godine Petar Marašević je u sklopu projekta” Zajedno protiv droge “, a na poziv uprave Osnovne škole “Pavle Rovinski”, povodom obilježavanja “Dana borbe protiv poroka”, održao jednočasovno predavanje učenicima osmog razreda na temu “Zloupotreba opojnih droga kod maloljetnika”.

Kam­pa­nja „Za­jed­no pro­tiv dro­ge“ je usmje­rena na pre­ven­ci­ji zlo­u­po­tre­be dro­ga kod dje­ce i mla­dih, učenicima su podijeljene brošure koje su izrađene za ovu namjenu, a nastavak ovih i sličnih aktivnosti slijede u tekućem periodu kako u osnovnim i srednjim školama u Podgorici, tako i u drugim gradovima u Crnoj Gori.