Povodom Međunarodnog dana djece koja žive i/ili rade na ulici, 12. aprila 2017 godine,  IPA Sekcija Crna Gora i Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore “Defendologija” iz Nikšića, a u saradnji sa Avanturističkim parkom na Gorici, realizovala je  akciju druženja djece  policijskih službenika od 7 -15 godina.

Za 30 djece članova IPA Sekcije Crna Gora, kao i 5 djece iz Nikšića, koju su predstavnici centra “Defendologija” iz Nikšića obezbijedili da zajednički učestvuju u svim planinarim aktivnostima.

Za svu djecu službenici Posebne jedinice policije, izvršili su prezentaciju rada  policijskih timovima  sa službenim konjima i psima, nakon čega je organizovano zajedničko druženje i fotografisanje.

Takođe, prezentovan je rad saobraćajne policije na motociklu, a iskusni planinari Dragan Krgović i Milorad Ivanović prikazali su opremu koju koriste planinari, nakon čega je  organizovan  kviz na teme poznavanja planinarstva, a najboljima su kao pokloni dodijeljene  knjige.

Na samom kraju aktivnosti djeca su imala mogućnost da posjete Avanturistički park u Podgorici koji je besplatno obezbjedio njegov vlasnik i da sa kompletnom opremom za ličnu bezbjednost i instruktorku pomoć  više od sat vremena uživaju u ljepotama Brda Gorice, kao i  spravama koje posjeduje avanturistički park.