Shodno ostvarenom kontaktu prestavnika Sektora granične policije i IPA Sekcije Crna Gora sa predstavnicima Marshall Centra, Garmisch- Partenkirchen, Njemačka, dr.Matthew Rhodes, dana 08 i 09.06. je organizovano predavanje iz oblasti terorizma – obuka o savremenim protiv terorističkim aktivnostima.

Obuka je realizovana za oko 50 učesnika granične policije i aerodrumskog obezbeđenja na aerodrumu Podgorica i Tivat.

Realizovali su je g.James Wither,predavač iz Marshall Centra i prof.Tibor Kozma, ekspert sa aerodroma u Budimpešti.

Prateći aktuelna kretanja u regionu i šire iz oblasti terorizma, navedena obuka je za službenike aerodrumske policije i obezbeđenja, veoma značajna u cilju lične edukacije po ovom važnom bezbjedonosnom pitanju, a sa ciljem što boljih priprema za nastupajuću ljetnju sezonu.

Dogovoreno je da će u naredom periodu kroz ostvarenu saradnju biti nastavljena edukacija službenika.