Prošlog vikenda je u Beču održan sastanak predsjednika sekcija Austrija i Crna Gora, u cilju ostvarivanja bliže saradnje dvije sekcije i promocije IPA igara koje će biti održane u maju 2022. godine u Crnoj Gori. Na sastanku su razmatrane mogućnosti zajedničkog rada u narednom periodu.

SERVO PER AMIKECO!