Na poziv Internacionalne policijske asocijacije, Sekcija CG će donirati određena novčana sredstva koja će zajedno sa donacijama ostalih sekcija iz svijeta biti upućena IPA Sekciji Ukrajina. Pozivamo sve koji imaju raspoložive smještajne kapacitete, koje mogu ustupiti na korišćenje članovima Sekcije Ukrajina i njihovim porodicama tokom aprila i maja, da pošalju sms na broj 067189481, najkasnije do 15. marta. U slučaju da neko od članova Sekcije Ukrajina bude koristio smještaj koji ponudimo, naša Sekcija će izmiriti račune za utrošenu električnu energiju i vodu.