Predsjednik IPA Sekcije Crna Gora Vojislav Dragović i vlasnik “Dental Studio Kovačević” Prof. Dr sci stom Krsto Kovačević, potpisali su 20.04.2017.godine Ugovor o poslovnoj saradnji, kojim se između ostalog precizira da IPA članovima uz člansku kartu pokazanu na uvid, “Dental Studio Kovačević” omogućava popust u iznosu od 25% prilikom korišćenja svih usluga koje pruža ova stomatološka ordinacija, uz napomenu da se pregled i konsultacije ne naplaćuju.

 

Dental Studio Kovačević

Stomatološka ordinacija Dental studio nalazi se u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „dr Simo Milošević“ u Igalu koji se ubraja u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Mediteranu.

Ordinacija Dental studio Kovačević pruža usluge pacijentima oboljelih od paradontopatije. Osim toga, ovdje možete uraditi i sve vrste njemačkih protetskih radova (porcelanske-keramičke krunice, mostove, cirkonijumkrunice, teleskop mostve i sve vrste proteza koje za nas izrađuje laboratorija u Njemačkoj).

Prof. dr Krsto Kovačević je radio na Stomatološkom fakultetu u Beogradu više od 15 godina, gdje je dobio i zvanje docenta. Koautor je atlasa „Paradontologija“ i atlasa „Oralna medicina“ i oba su nominovana kao univezitetski udžbenici na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Oba atlasa su doživjela nekoliko izdanja.