Član IPA Sekcije Izrael gospodin Hazan Yaacov, sa suprugom, boravio je u privatnoj posjeti Crnoj Gori 26.09.2017.godine.
U ime IPA Sekcije Crna Gora, na graničnom prelazu Debeli Brijeg  dobrodošlicu su poželjeli sekretarka Podregije Herceg Novi Vujičić Bojana i član Sekcije Krivokapić Petar