U Podgorici je 12. oktobra 2016. godine potpisam Sporazum o saradnji sa Savjetom za građansku kontrolu policije.

Dokument kojim se unaprijeđuje međusobni kontakti, komunikacija i saradnja potpisali su mr Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta i Vojislav Dragović, predsjednik IPA Sekcija Crna Gora.

Potpisivanju protokola u sjedištu Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore prisustvovali su članovi Savjeta za građansku kontrolu policije prof. dr Dražen Cerović i advokat Zoran Čelebić, generalna sekretarka IPA Crna Gora Snežana Zekić i delegatkinja Crne Gore u IPA – Svjetski Kongres Ivana Rabrenović.

Sporazum podrazumijeva, između ostalog, zajednički doprinos promociji domaćih i međunarodnih standarda i prakse u oblasti ljudskih prava i sloboda i zaštite od diskriminacije, vladavine prava i društvene uloge policije, stalno unapređenje kredibiliteta policije i policijske profesije i povećanju povjerenja javnosti u policijski servis.

Predviđene su međusobne periodične konsultacije na kojima će se diskutovati o policijskom integritetu, razvoju policijske profesije i organizacije, ukupnom društvenom statusu policijskih službenika i policije u cjelini, konceptu i efektima uspostavljenih mehanizama kontrole nad radom policije u Crnoj Gori, stanju i daljoj zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Predviđena je i razmjena profesionalnog znanja i stručnog iskustva, unaprijeđenje i proširenje znanja i kapaciteta članova IPA Sekcija Crna Gora u vezi sa policijskim i profesionalnim integritetom i savremenim konceptom zaštite ljudskih prava i sloboda. U tom pravcu pristupiće se razvijanju obrazovnih i stručnih programa obuka, savjetovanja, radionica i drugih stručnih skupova s ciljem dalje izgradnje kapaciteta policijske organizacije i članova IPA Sekcija Crna Gora. Planirana je i zajednička priprema i sprovođenje naučnih i drugih istraživanja u vezi sa policijskom praksom, konceptom bezbjednosti, vladavinom prava, policijskim integritetom i zaštitom ljudskih prava i sloboda.

Posebna vrijednost Sporazuma jeste uspostavljanje zajedničke stručne izdavačke produkcije kojom bi se pružio doprinos daljem kreiranju nacionalne stručne literature o ljudskoj bezbjednosti, pravima i slobodama, zaštiti od diskriminacije i društvenom isključenju, policijskom integritetu, promociji društvene važnosti, uloge i ugleda policijske profesije i organizacije i jačanju kapaciteta policijskih službenika za pristup osjetljivim društvenim grupama.