Predsjednik IPA Sekcija Crna Gora Vojislav Dragović i izvršna direktorica Udruženja za zaštitu životinja “Rin Tin Tin” iz Podgorice, potpisali su 27. marta 2019. godine sporazum o saradnji.

Predmet sporazuma je uspostavljanje saradnje između ove dvije asocijacije u cilju realizacije zajedničkih aktivnosti na polju djelovanja od javnog interesa.

Potpisnici sporazuma su se, između ostalog, obavezali da na svim događajima koje organizuju omoguće učešće članovima drugog udruženja, pod istim uslovima koji važe za njihove članove.