Direktor Uprave policije Crne Gore je održao sastanak sa predstavnicima IPA Sekcije Crna Gora, na kojem su predstavnici sekcije upoznali direktora sa aktivnostima koje su realizovane u proteklom periodu. Istakli su da sekcija u toku svojih pet godina postojanja već ima preko hiljudu članova koji u kontinuitetu, pored redovnih radnih zadataka, daju doprinos promociji policijskog posla.

Naveli su da kroz brojne aktivnosti članovi ove sekcije unapređuju rad policijskih službenika, ostvaruju sradnju sa civilnim sektorom i sa građanima. Posebno ističu humanitarne aktivnosti koje organizuju za djecu preminulih kolega , kao i za djecu svojih kolega koja imaju smetnje u razvoju, prilikom kojih su do sada imali svestranu podrsku humanih ljudi iz zajednice.

Od brojnih aktivnosti koje planiraju da realizuju u narednoj godini izdvojili su odr\avanje konferencije žena u policiji, održavanje konferencije balkansko- jadranske IPA regija, nastavak rada na projektu ,, zajedno protiv droge”, organizaciju sportskih susreta koji će okupiti policijske službenike iz cijelog regiona, učešće naših ekipa u međunarodnim aktivnostima i mnoge druge.

Direktor je iskazao zadovoljstvo što službenici Uprave policije pored složenih i odgovornih poslova koje obavljaju imaju vremena i volje da promovišu policijski posao, zdrave stilove života i da ostvaruju saradnju sa civilnim sektorom, čime pokazuju otvorenost prema građanima i spremnost da im služe. Istakao je da će u narednom periodu, kao i do sada, članovi ove sekcije imati punu podršku Uprave policije u svom radu.