Dana 24.02.2017. u organizaciji “Oliviafondacija -Internacional”Herceg Novi održalo se predavanje dr Tatjane Burzanović koja je svoje izlaganje pripremila zajedno sa studentima druge godine sa fakulteta za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica.

Predavanje je imalo istorijsku i kulturnu sadržinu te su gostujući profesori iz osnovnih škola Herceg Novog,srednjeg školskog centra, kao i djaci mogli da prošire svoje znanje o Indiji koje je prikazano na jedan neuobičajan način. Za ovakvo dešavanje odazvalo se mnogo zvanica, a posebna čast je bila da se ugoste učenici srednjih škola koji su nada naše zajednice.

Predavanje je bilo praćeno uz video instalaciju i sjajnu komparaciju Indijske književnosti sa društvenim uredjenjem te države. Posjetioci su otkrili nove istinitosti o ovoj zemlji i upotpunili svoja dosadašnja znanja.

Nakon predavanja dr. Tatjane Burzanović slijedio je prikaz filma mr Aleksandra Vujovića koji je hercegnovskoj publici htio da prikaže njegovo novo umjetničko stvaralaštvo. Kratkometražni filmovi koje je samostalno režirao i reprodukovao bili su simbioza teatralnog i filmskog ostvarenja. Mješanjem segmenata iz crnogorske kulturne baštine i prizvuka nadrealnog uspio je da zainteresuje prisutne i omladinu za jedan novi iskorak u crnogorskom filmskom ostvarenju.

IPA Regija Jug, PR Herceg-Novi je i ovaj put dala svoj puni doprinos u podršci  projekta kako svojim učešćem u realizaciji tako i prisustvom na predavanju.