U okviru projekta „Nema opravdanja za nasilje“ koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a koji se realizuje u partnerstvu sa NVO Centar kreativnih vještina iz Podgorice i NVO Glasnici nade, danas je u „Hotelu Berane“ održan okrugli sto pod nazivom „Osvijesti se“.
Cilj okruglog stola bio je podizanje svijesti o neprihvatljivosti nasilja nad ženama sa posebnim akcentom na manje lokalne zajednice i ruralna područja i na istom je prisustvovao određen broj ljudi iz sudstva, tužilaštva, policije, Centra za socijalni rad i aktivista NVO sektora.
Moderatorka skupa bila je Biljana Dulović – predsjednica Internacionalne Policijske Asocijacije – Montenegro iz Podgorice, koja je otvorila diskusiju i saopštila najnovije podatke kada je nasilje nad ženama u pitanju.
Od prisutnih učesnika čuli su se brojni komentari i razlozi koji dovode do značajnog porasta nasilja uopšte, a jedan od najčešćih razloga je loš položaj pripadnica ljepšeg pola u oblasti rada koji suštinski proizilaze iz tradicionalnih očekivanja i rodnih uloga.
Jedan od važnijih problema jeste sistematsko prikupljanje podataka kao značajna komponenta u procesuiranju slučajeva nasilja nad ženama, te izgradnja elektronske baze podataka koja bi značajno olakšala rad službama na prikupljanju podataka o žrtvama nasilja.
Takođe, skloništa su od suštinskog značaja za pružanje niza usluga neophodnih za pomoć i zaštitu žrtava nasilja, pa je potreba za smještajem često najhitnija i najkritičnija za žrtve a izgradnja jednog takvog skloništa na sjeveru Crne Gore, svakako je prioritet nad prioritetima.
Zajednički zaključak je da su slučajevi nasilja nad ženama i porodičnog nasilja rijetko kada izolovane i sporadične pojave, pa je vrlo važno nastaviti sa jačanjem svijesti javnosti o važnosti prijavljivanja ovih djela nadležnim institucijama.