Dana 10.10.2019. godine u Republici Hrvatskoj, na 64. svjetskom kongresu održana je prezentacija IPA GAMES 2020, koje će se održati u Baru u maju 2020. godine.

Navedenoj promociji prisustvovale su sve delegacije učesnice svjetskog kongresa i izrazile spremnost da budu akteri pomenutih igara.