Delegacija IPA Sekcije Crna Gora je proteklog vikenda, na poziv kolega iz Slovačke, učestvovala na događaju koji je Sekcija Slovačka organizovala povodom 30 godina rada ove sekcije. Proslavi su pored naše delegacije prisustvovali i predstavnici još 10 sekcija, koji su tokom događaja razmjenjivali profesionalna iskustva i jačali prijateljske odnose među članovima.