NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, uz podršku Norveške ambasade, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, Zavodom za školstvo i Ministarstvom prosvjete a u sklopu projekta „Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije i zaštite djece i mladih od nasilja u porodici u obrazovnim institucijama“ sprovela je četiri seminara na kojima su između ostalih, predavači bili i naše kolege, članovi IPA Sekcije Crna Gora Slavko Milić i Snežana Zekić.

Ciljevi seminara su da zaposleni u obrazovnim ustanovama: razumiju problematiku nasilja u porodici i grade odnos prema žrtavama oslobođen patrijarhalnih stavova i uvjerenja; dobro poznaju uloge svog i osnovne uloge drugih sektora, kao i svoje profesionalne obaveze u odnosu na te uloge-pravila, ograničenja, načine djelovanja; dobro poznaju načine i instrumente razmjene informacija i konsultacija unutar i između sektora, praćene odgovarajućim pisanim dokumentima i povratnim informacijama. Takođe, cilj seminara je da zaposleni izbjegnu postupke koji dovode do sekundarne viktimizacije žrtava; razumiju svrhu, ciljeve i osnovne principe zaštite i umanje društvene negativne posljedice nasilja u porodici.