Zakonska je obaveza svakoga da prijavi nasilje u porodici nadležnoj instituciji. Ako ste doživjeli nasilje, pored policije nasilje možete prijaviti i javnom tužilaštvu, centru za socijalni rad i zdravstvenoj ustanovi. Za dobijanje informacija ili potrebe za emotivnom podrškom, možete pozvati SOS telefon.
Bez obzira na to da li ste prijavu za nasilje podnijeli jednom ili više puta, institucije su dužne da postupaju po svakoj prijavi.
Nasilje možete prijaviti lično, ako ste Vi doživjeli nasilje, a može ga prijaviti i član Vaše porodice, prijatelj, komšija i bilo koje drugo lice. Nasilje se može prijaviti lično, u prostorijama institucije, telefonom, pismeno, putem pošte, kao i putem email-a. Prilikom prijavljivanja, možete se predstaviti ili ostati anonimni – u svakom slučaju prijava će biti razmatrana.
Promocija SOS linije vrši se u okviru projekta “Nema opravdanja za nasilje” koji se sprovodi u partnerstvu sa Centrom kreativnih vještina, a isti je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.