U periodu od 29.05. do 03.06.2017.godine na Policijskoj akademiji u Danilovgradu realizovana je obuka za 42 službenika granične policije na temu: ,,Profil migranata i prepoznavanje mogućih terorista na samoj granici’’.

Ovom obukom je data podrška službenicima koji obavljaju poslove i zadatke prvenstveno na graničnim prelazima i u patrolnim aktivnostima na granici, a u cilju usvajanja novih znanja o sprječavanju pojavnih oblika terorizma.

Obuka je realizovana uz podršku predstavnika misije OEBS-a, savjetnika za graničnu policiju u misiji u Skoplju g.Gabora Kemenia, a zahvaljujući ekperatima iz Škole za sprovođenje zakona – Segedin, koja je specijalizovana za obuku granične policije, g.Tamas dr.Varniky i g.Atila Rusza.

Obuka je sprovedena kroz teorijska predavanja, veoma kvalitetne video prezentacije predavača i stalnu komunikaciju predavača i slušaoca kroz razmjenu iskustava i mišljenja.

Po mišljenju naših službenika provedeno vrijeme na obuci je bilo korisno za njihov budući rad kada je ova oblast u pitanju.

Na kraju obuke podijeljene su diplome o završetku iste od strane predstavnika Policijske akademije.

Naše kolege iz mađarske policije su izrazili zadovoljstvo boravkom na Policijskoj akademiji i mogućnošću da rade sa našim kolegama kao i spremnost da se u slučaju dogovora i dalje angažuju na ovoj ili tematici vezanoj za falsifikovana dokumenta, za šta takođe posjeduju potrebna znanja i sertifikate za izvođenje obuke.

Tokom slobodnog vremena kolegama iz mađarske policije je omogućena posjeta pomoćniku direktora g.Vesku Damjanoviću, obilazak organizacionih cjelina granične policije Regije Centar i izlet do crnogorskog primorja, a prilikom obilaska Skadarskog jezera zabilježen je susret sa graničnom policijom Albanije.