Na stranicama 6, 7 i 8 međunarodnog časopisa svjetske IPA pisalo se o IPA igrama.