Internacionalna policijska asocijacija –  Sekcija Crna Gora (Regija Centar) je u saradnji sa dobrovoljnim davaocima krvi iz Podgorice i Crvenim krstom Glavnog grada, a povodom Dana oslobođenja Glavnog grada, uspješno uzela učešće u akciji dobrovoljnog davanja krvi. 

Akcija je  održana dana 14.12.2019.godine, u Zavodu za transfuziju krvi Podgorica, kada je prikupljeno 87 jedinica krvi.

Na kraju ove godine, kroz ovu i prethodne tri akcije u kojima smo učestvovali, možemo biti u potpunosti zadovoljni  zajedničkim zalaganjem u podršci koju naši članovi daju kroz ovaj vid humanosti. I na ovaj način, bez sumnje  doprinosimo osnaživanju naših službenika i kolektiva i jačanju povjerenja građana u bezbjednosne službe, te u nadi da ćemo nastaviti i u sljedećoj godini u ime IPA Sekcije Crna Gora, šaljemo srdačan pozdrav.