IPA sekcija Crna Gora , zajedno sa partnerima Javnom ustanovom za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i NVO Preporod, povodom obilježavanja 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv droga, u okviru projekta “Zajedno protiv droge“ uz podršku misije OSCE organizovala je niz aktivnosti sa ciljem skretanja pažnje javnosti na ovaj društveni problem.

U četvrtak 22. juna, u Kulturno informativnom centru “Budo Tomović”, organizovana je izložba radova klijentkinja i klijenata. Radovi predstavljaju produkt kreativne radionice, koja se sprovodi u okviru radno-okupacione terapije u Javnoj ustanovi. Kreativna radionica omogućava klijentkinjama i klijentima da kroz radove iskažu svoja emotivna stanja, ali i da podstaknu razvoj kreativnih vještina.

Izložba je prva od tri aktivnosti koje smo organizovali sa partnerima a koje imaju za cilj prevenciju i otklanjanje predrasuda u vezi sa bolestima zavisnosti, smanjenje stigmatizacije zavisnika i podizanje svijesti javnosti o ovom problemu.

  

Nakon toga, 25. juna  na sportskim poligonima hotela “Montenegro” u Sutomoru (Čanju), organizovan je fudbalski turnir pod sloganom “Zajedno protiv droge”. Na turniru su učestvovali timovi IPA sekcija Crna Gora, ekipa IPA Dubrovnik, Granična policija iz Čapljine i tim “Kakaricka gora” i na ovaj način još jednom promovisali sport i zdrave stilove života.

      

Kao završnu aktivnost, povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe  droge, 26. juna, na uglu Hercegovačke i ulice Slobode u Podgorici, organizovan je  performans pod nazivom “Budi slobodan – reci drogi NE!”. Ovom prilikom javno je skrenuta pažnja na problem bolesti zavisnosti. Stručni tim Javne ustanove i predstavnici partnerskih organizacija su neposredno bili dostupni građanima za savjete i odgovore na sva pitanja u vezi sa ovom problematikom. Takodje, zainteresovanim gradjankama i gradjanima distribuiran je promotivni material, informativne brošure, kao i besplatni testovi na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

“Misija svih nas, kako institucija koje predstavljaju državu, tako i civilnog sektora je da dobrom saradnjom i koordinacijom, usmjerimo zajedničke napore ka preventivnom djelovanju, ali i pružanju stručne i kvalitetne podrške i pomoći onima koji su odlučili da izađu iz okova zavisnosti i izaberu pravi i jedini ispravni put, put bez psihoaktivnih supstanci”, poruka je partnera na projektu.