U okviru „Prevencije i rada policije u zajednici“, 28.09.2016.g. Uprava policije je u Osnovnoj školi „Milija Nikčević“ u Nikšiću realizovala edukativno-preventivnu akciju pod nazivom „Prijateljstvo, a ne nasilje“.

Sam naziv akcije upućuje u želju službenika Uprave policije da sa svim učenicima uspostavi prijateljske odnose, da učenici unutar škola razvijaju prijateljstvo i drugarstvo, kao i da se odnosi među učenicima u školama i uopšte u društvu između učenika razvijaju bez nasilja i psihoaktivnih supstanci.

Akcija je realizovana u saradnji sa više subjekata i organizacionih jedinica MUP-a, odnosno Uprave policije, kao što su Posebna jedinica policije, Kriminalistička policija i Centar bezbjednosti Nikšić. Aktivnost je podržala IPA Sekcija Cna Gora.

Svim učenicima je u krugu škole demonstriran rad Tima policije sa službenim konjima, Tima policije sa službenim psima kao i prezentacija opreme i tehnike koju koriste službenici Posebne jedinice policije.

Službenici Centra bezbjednosti Nikšić, član IPA Sekcije Crna Gora Slavko Milić i Božidar Grbović realizovali su 2 predavanja na temu «Prevencija vršnjačkog nasilja i upotrebe opojnih sredstava» za 4 odjeljenja učenika 9 razreda.

Akcijom je rukovodio i vršio koordiniciju svih aktivnosti starješina Odsjeka za prevenciju i rad policije u zajednici, Sektora policije opšte nadležnosi – viši policijski inspektor I klase Dušan Baković, član IPA Sekcije Crna Gora.

Planirana aktivnost se odvija kroz rad policije u zajednici a sve u cilju bolje saradnje sa subjektima zajednice i preventivnom djelovanju kada je u pitanju vršnjačko nasilje i upotreba psihoaktivnih supstanci na najmlađu i najosjetljiviju populaciju u društvu, kao što su učenici u osnovnim školama.

Ova aktivnost će biti nastavljena i u drugim crnogorskim gradovima.